ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZYönetim Sistemlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmeyi, sorumlu, dürüst, ilkeli bir anlayışla ve profesyonel yönetimle, gülümseyen müşteri memnuniyeti sağlamayı,
Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin, itibarını her zaman korumayı ve yükseltmeyi,
Sektördeki gelişmeleri izleyerek, bugün ki ve gelecekte ki müşteri beklentilerini karşılayacak hizmeti sunmayı,
Kaliteden ödün vermeden verimli çalışmayı,
Yerel tedarikçilerimizle, işbirliği yaparak kazan – kazan anlayışı ile karşılıklı, tesislerimizde uyguladığımız yönetim sistemleri çerçevesinde değer yaratmayı,
Markamızın getirdiği sosyal sorumluluk anlayışı ile başta çalışanlarımız olmak üzere, misafirlerimiz  ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğini öncelikli rol edinmeyi ve bu yönde kararlar almayı ve uygulamayı,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve Gıda Güvenliği Yönetim standardı kapsamında en etkili şekilde uygulanmasını sağlamak için; sunduğumuz hizmet ve ürünlerde, uygun altyapıyı oluşturarak, tarladan çatala kadar olan süreçlerin kontrol altında tutulmasını sağlamayı,
Mevcut Uluslararası ve Ulusal Yasal Mevzuata ve Çevre Yönetim Sistemleri standardı gerekliliklerine uymayı,  faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmeyi, doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamayı; çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı; sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi, biyoçeşitliliğin ve enerjinin verimli kullanılması döngüsünün korunması ilkeleri konularında, gerekli araştırma, projelendirme ve uygulamaları yapmayı,
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve iş güvenliğini gözeterek her türlü olumsuzluğu en aza indirmek, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunulması, dil-din-ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması için kararlı ve sürekli bir gayret içinde olmayı,
Çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımına değer vererek, eğitimlerini sona ermeyen bir faaliyet olarak sürdürmeyi,

Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.
 

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 

  • -        Benimsediğimiz etkin enerji yönetim sistemi bağlamında, tüm işletme proseslerimizde enerji verimli yönetim anlayışını benimsemeyi bu hususta gerekli tüm kaynakları planlayarak temin etmeyi,

  • -        “0 Karbon Vizyonu” ile tüm proseslerde enerji performansını iyileştirici faaliyetler yürütmeyi,

  • -        Tedarikçiler dahil olmak üzere etki küresindeki tüm ilgili tarafların bu noktada gelişimine katı sağlamayı,

  • -        Tüm işletmelerimizin enerji verimli tesislere dönüşümü ile ilgili planlamalar yapmayı,

  • -        Tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm operasyonlarda enerji performansını iyileştirici çalışmaları desteklemeyi,

  • -        Enerji ve sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin yayımlanmış ulusal ve uluslararası yasal şartları tanımlayarak uyum sağlamayı,

  • -        Global TUI Sürdürülebilirlik Politikalarına tam uyuma ilişkin planlama yapmayı,

  • -        Enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,

  • -        Tasarımına katkı sağladığımız ürün, hizmet, konsept, iş modeli ve satın aldığımız teknolojik sistemlere ilişkin enerji verimli tasarımları desteklemeyi,

 Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

2010 yılından beri Kalite Yönetim Sistemleri uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinden beri düzenli olarak her yıl aşağıdaki temel konular basta olmak üzere çalışmalar yapılmaktadır.

ÇEVRE

Mevcut Uluslararası ve Ulusal Yasal Mevzuata ve ISO 14001 Standardı gerekliliklerine uymayı, faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek kirliliği en az seviyeye indirmeyi, doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak adına teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamayı; çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı; sürekli iyileştirmenin sağlanması için hedefler belirlemeyi, biyoçeşitliliğin ve enerjinin verimli kullanılması döngüsünün korunması ilkeleri konularında, gerekli araştırma, projelendirme ve uygulamaları yapmayı taahhüt ederiz.

Çevreye verilen zararların minimumda tutulabilmesi adına tüm otellerimizde yıllık bazda hedefler verilmektedir. Bu hedefler önceki senelerin tüketimleri ve otelde yapılan değişiklikler göz önüne alınarak Otel Yönetimi ve tüm departman yöneticileri tarafından belirlenmektedir.

Bu hedefler içinde aşağıdakiler mutlaka olmakla birlikte Otel özelinde başka hedefler de bulunmaktadır.

*Elektrik tüketimi

*Su tüketimi

*LNG / LPG tüketimi

*Kimyasal tüketimi

*Organik ve Geri Dönüşümlü Atık miktarları

*Tehlikeli Atık Miktarları

Belirlenen bu hedeflere ulaşmak adına yapılan faaliyetler hedef belirleme tablosu içinde tanımlanmıştır. Ancak hedeflere ulaşmak adına her Otelde yapılan standart faaliyetler tüm personele düzenli eğitimler verilmesi, tüketimlerin düzenli olarak kaydedilmesi, kaydedilen tüketimlerin aylık bazda tüm Otel yöneticileri ile paylaşılması, sezon içinde hedeflerin değerlendirilmesi adına Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı yapılması ve İç Denetim yapılmasıdır. Bu faaliyetler dışında otel özelinde hayata geçirilen diğer faaliyetler de Hedef Tablosu içinde yer almaktadır.

ÇALIŞAN HAKLARI

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve iş güvenliğini gözeterek her türlü olumsuzluğu en aza indirmek, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunulması, dil-din-ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması için kararlı ve sürekli bir gayret içinde olmayı, Çalışanların koşullarını iyileştirmek ve insan haklarını korunmasını taahhüt ederiz.

Çalışanlara verilen önemin vurgulanması adına Otellerde tutulan KPI ve Hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler ve KPI’lar önceki senelerin verileri göz önüne alınarak ve Otellerde yapılan değişiklikler göz önüne alınarak Otel Yönetimi ve tüm departman yöneticileri tarafından belirlenmektedir.

Bu Hedef ve KPI’lar Otel özelinde değişiklik gösterebilmekle birlikte temelde aşağıdaki şekildedir.

*Personel Motivasyon Etkinliği Sayısı

*Yönetici / Personel Anket Değerlendirmeleri

*Personel İstek ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Belirlenen bu hedeflere ulaşmak adına yapılan faaliyetler hedef belirleme tablosu içinde tanımlanmıştır. Ancak hedeflere ulaşmak adına her Otelde yapılan standart faaliyetler tüm personele düzenli eğitimler verilmesi, Anket sonuçlarının Üst Yönetim tarafından değerlendirilmesi, Personel İstek ve Şikayetlerinin Üst Yönetim tarafından değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesidir.

YEREL TOPLULUKLAR

Yerel tedarikçilerimizle, işbirliği yaparak kazan – kazan anlayışı ile karşılıklı, tesislerimizde uyguladığımız yönetim sistemleri çerçevesinde değer yaratmayı, Markamızın getirdiği sosyal sorumluluk anlayışı ile başta çalışanlarımız olmak üzere, misafirlerimiz ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğini öncelikli rol edinmeyi ve bu yönde kararlar almayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.

Yerel Topluluklarla ilgili her Otel sezon başında faaliyetler planlamaktadır. Bu planlamada Sosyal Sorumluluk konuları da dahil edilmekte ve Otellerimizin konumlandığı bölgelerin gelişmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde bulunan kooperatiflerle iş birliği yapıyoruz. Bu sayede bölgede bulunan çiftçilerin ve üreticilerin gelişimlerine ve kalkınmalarına destek oluyoruz. Ayrıca otellerimizde kooperatiflerle ilgili tanıtımlar yaparak misafirlerimizin de bilinçlendirilmesini sağlıyoruz.

KALİTE

Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmeyi, sorumlu, dürüst, ilkeli bir anlayışla ve profesyonel yönetimle, gülümseyen müşteri memnuniyeti sağlamayı, Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin, itibarını her zaman korumayı ve yükseltmeyi, Sektörde ki gelişmeleri izleyerek, bugün ki ve gelecekte ki müşteri beklentilerini karşılayacak hizmeti sunmayı, Kaliteden ödün vermeden verimli çalışmayı taahhüt ederiz.

Kalite Yönetim Sistemleri gereği her departmanı ilgilendiren sayısal ve ölçülebilir Hedefler ve KPI’lar belirlenmiştir. Bu hedeflerin en önemlileri Departmanların Misafir Değerlendirmeleridir. Misafir değerlendirmelerinde belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak adına da her departman kendi içinde faaliyetler planlamaktadır. Bu faaliyetlerden en önemlisi personele verilen eğitimlerdir. Ayrıca günlük gelen misafir yorumlarına dair hayata geçirilmesine karar verilen faaliyetler de belirleyici rol oynamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve iş güvenliğini gözeterek her türlü olumsuzluğu en aza indirmek, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunulması, dil-din-ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması için kararlı ve sürekli bir gayret içinde olmayı, Çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımına değer vererek, eğitimlerini sona ermeyen bir faaliyet olarak sürdürmeyi taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliğine dair her Otel bünyesinde kurulmuş olan İSG Kurulları mevcuttur. Kurullarımızda dışardan destek aldığımız İSG Uzmanları da bulunmaktadır. Bu kurullar düzenli olarak toplanmakta ve her otel için düzenli olarak faaliyetler planlamaktadır ve önceki toplantıların değerlendirmesi yapılmaktadır.

Oteller özelinde ISG eğitimlerinin tüm personele verilmesi hedeflenmiştir ve her kurul toplantısında eğitim faaliyetleri değerlendirilmektedir.

GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve ISO 22000 standardı kapsamında en etkili şekilde uygulanmasını sağlamak için; sunduğumuz hizmet ve ürünlerde, uygun altyapıyı oluşturarak, tarladan çatala kadar olan süreçlerin kontrol altında tutulmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz temel konular başta olmak üzere tüm Otellerimizde düzenli olarak departman bazlı hedefler oluşturulmakta ve ilgili departman yöneticilerinin bu hedeflere ulaşmak adına çalışmalarını sürdürmesi sağlanmaktadır. Hedefler sezon başında ilgili tüm departman müdürleriyle birlikte tartışılarak belirlenmekte ve güncel durum yılda en az 2 kez yine ilgili departman müdürleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Her bir hedefin tutturulabilmesi için aksiyonlar planlanmaktadır. Ayrıca departman bazlı Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) bulunmaktadır. KPI verileri aylık bazda girilerek, güncel durumlar Kalite Departmanı ve ilgili departman müdürleri tarafından değerlendirilmektedir. Hedefler temelde doğal kaynak tüketimlerini (elektrik-su-kimyasal- atıklar vb) içeren birçok konuyu kapsamaktadır. Departman bazlı KPI’lar ise departman yöneticisinin özgürlüğünde her türlü çevresel-sürdürülebilirlik ya da sosyal sorumluluk faaliyetlerini kapsamaktadır. Diğer yandan bu çalışmalara destek amaçlı otellerimizde Çevre Danışmanları, İş Sağlığı ve Güvenlik Danışmanları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ve Bina Enerji Yöneticileri destekleri de alınmaktadır.

Her yıl sonunda Hedef Tablosu Otel Yöneticileri ile birlikte değerlendirilmekte ve sonuçlar Merkez Kalite Departmanı ile paylaşılmaktadır. Bu tablolarda ulaşılamayan ve sapma gösteren hedeflerle ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında bir sonraki yılın hedefleri oluşturulmaktadır.